Udtalelser

“Vi har benyttet os af Sonjas ekspertise omkring et udviklingsforløb, henover efteråret 2019, om fælles sprog og kommunikation i Lolland Kommunes IT Team.  Sonja evnede hurtigt at sætte sig ind i vores organisations DNA og skræddersy et forløb, som gav mening i forhold til os. Sonja møder med entusiasme, har styr på det teoretiske og krydrer med en levende formidling, som gør at man konstant føler sig på sikker grund. Jeg ser frem til at skulle arbejde videre i det spor, som Sonja har lagt til rette for os. Herfra skal lyde de varmeste anbefalinger.”

Lars Kristensen, IT Souschef, Lolland Kommune


”Refflect har gennem et halvt år været samarbejdspartner i Økonomiafdelingens udvikling af kommunikation og samarbejde.

Målet var et endnu bedre samarbejde og en endnu bedre trivsel i afdelingen. Forløbet har indfriet alle forventninger og medarbejdernes relationer er blevet styrket. Der har været fordybelse, der har været alvor, der er blevet fokuseret, der har været læring, udvist gensidig respekt, der er blevet grinet højt. Det har skabt begejstring, motivation og stolthed. De enkelte teams er kommet tættere hinanden og lederteamet er blevet styrket.

Sonja Daugaard formidler i en levende fortælling, oversætter refleksivt, gentager passende, involverer nærværende, improviserer og skifter retning. Hun rammer medarbejderen, lederen og teamet i udviklingszonen, og skaber imponerende resultater. En stor tak til Sonja Daugaard og Refflect”.

Brian Johansen, Økonomichef – Lolland Kommune.


Sonja fra Refflect har været konsulent på vores gennemgribende visions- og værdiprojekt på Bogø Kostskole og Idrætsefterskolen Grønsund.

Primæropgaven bestod i at guide et forholdsvis nysammensat ledelsesteam igennem processen fra første brainstorm til at få samskabt vision, værdier og praktiske handleplaner i involverende processer.

Ledelsen har oplevet Sonja yderst professionel på flere felter:

I forhold til at klarlægge ledelsesteamets individuelle ståsteder på det personlige ledelsesplan, og derefter finde fælles fodslag som team.

Sonja har vejledt og sparret med ledelsen i proceshåndteringen og hjulpet os i teamet med at organisere hele visions- og værdiprojektet i flere steps – altid med hovedsigte på de vedtagne mål for opgaven og i dyb loyalitet.

Hun har bevaret overblikket og været en bærende ressource for projektets succes gennem hele processen med forundersøgelser gennem involvering af alle ansatte, elever, forældre og andre interessenter samt gennem flere medarbejderseminarer

Vi har oplevet Sonjas arbejdstilgang positivt afsmittende på vores daglige ledelsessamarbejde, idet hendes store viden om bl.a. organisering af medarbejdergrupper og hensigtsmæssige kommunikationsformer har medført, at alle ansatte har følt sig guidet, involveret og inspireret i hele processen. Medarbejdernes motivation for projektet er vokset løbende igennem processen takket være Sonjas engagerende metoder og velplacerede indspark – som er blevet serveret autentisk gennem hendes humoristiske, kompetente, direkte og forbilledlige facon.

Tinella Svarrer, Forstander – Bogø Kostskole & Idrætsefterskolen Grønsund


Sonja har assisteret Næstved Center for Arbejdsmarked i en altomfattende fusionsproces, der tog sin start for 1 ½ år siden, hvor 300 medarbejdere skulle finde deres plads i en helt ny organisering. Vi har brugt og bruger fortsat Sonja til sparring på den overordnede organisering, ledelsesudvikling, kulturbearbejdning i de enkelte medarbejderteams, procesudvikling og individuel sparring.

Sonja har en fantastisk evne til at bevare den røde tråd uanset hvilket niveau, hun arbejder på, og når man får sparring på individuelt plan, sørger hun for, at det er koblet op på organisationens overordnede mål.

Hun har en befriende no bullshit attitude, og hun er ikke bange for at gå i kødet på hverken medarbejderne eller ledelsen. Hun holder os op på de udviklingspunkter, der er identificeret, og husker opfølgningsfokus. Sonjas pointer og indsigt bliver leveret med stor troværdighed, og man fornemmer, at hun ikke kun taler på baggrund af tidligere erfaringer, men også ud fra et stærkt teoretisk fundament.

Sidst, men ikke mindst, er Sonja ekstremt loyal, og hun bevæger sig lydefrit på tværs af organisationen og mellem de enkelte ledere.

Ledergruppen i Næstved Center for Arbejdsmarked, Næstved Kommune


”Vores samarbejde med Refflect foregår altid med åbenhed, lydhørhed og på et højt fagligt niveau. Værktøjskassen til håndtering af de stillede opgaver er mangfoldig, opgaveløsningen er helt tilpasset udfordringen, teamet, afdelingen og vores virksomhed. Refflect håndterer opgaveløsninger på alle niveauer i vores organisation med stor respekt for den enkelte opgave og personalestab.”

Mette Højgaard, HR-konsulent/cand.pæd.psych, Region Sjælland, Sygehusledelsens stab – Administration og HR, Nykøbing Falster Sygehus


”You are not consultants but partners who work together with us to find solutions and develop people in a confrontational yet supportive way.”

Kirsten Ejlskov Jensen, Human Ressource Manager UNDP / IAPSO


”Vi oplever, at Sonja fra Refflect er yderst forberedt og guider os igennem med stor faglighed. En særdeles levende og nærværende konsulent, der formår at så frø i os alle, som efterfølgende spirer og gror”.

Pia Jennet Pugh, Leder ved Fagcenter for Autisme og ADHD


”Når man samarbejder med Refflect, får man ikke smartness men substans. Man får et et sammenkog af viden og erfaring, kogt sammen til en fond der er umiddelbart anvendelig og omsættelig i den praktiske dagligdag.

Brug dem til kulturændringer, kommunikations – og samarbejdsprocesser. Og til individuel ledersparring – det er her jeg personligt har oplevet det allerstørste udbytte af samarbejdet med Refflect.”

Birgitte Rasmussen, specialkonsulent, Jobcenter Horsens


“Steen fra Refflect har været god til at bruge sit solide kendskab fra bygge-anlægsbranchen og sin baggrund fra Human Relations som fundament for at planlægge og facilitere workshops. Han har brugt nogle gode og velafprøvede værktøjer som virker, og har samtidig været god til at tilpasse sin tilgang til projektets særlige karakteristika. Steen formår at lytte til og udfordre deltagerne samt trække læring ud af deres input – og anvende den som støtte til den fortsatte proces.”

Kurt Egmose, Sikkerhedschef i DNU-projektet, Aarhus


“Vi anvender Refflect, fordi de er utrolig gode til at sætte sig ind i og formidle de temaer og udfordringer, vi skal arbejde med. Sonja er en fantastisk formidler med et sprog alle kan forstå. Og hun er meget inspirerende og dygtig til at analysere og forstå deltagernes spørgsmål og behov og løbende tilrette undervisningen og processen derefter.”

Mette Suhr Stoffregen,  Afdelingschef, REFA


”Refflect møder, uanset hvilken opgave de skal løse, vores medarbejdere i øjenhøjde, hvor de end måtte være placeret i organisationen. De formår på en positiv og inspirerende måde at involvere alle i at nå fælles mål, som alle føler ansvar for, så Refflect har været det oplagte valg for os, når vi har skullet vælge partnere til at hjælpe os med afvikling af workshops og temadage.”

Erik Havaleska, direktør, ASA-LIFT


”Knivskarp og konstruktiv til at omsætte vores ideer og ønsker til målrettede processer og handlingsmål i praksis, både på den lange og den korte bane.”

Jan Krogh, leder i Guldborgsund Kommune


Vi har på Østre Skole F. i flere omgange benyttet Sonja Daugaard til forskellige opgaver og har hver gang været superglade for det, som er blevet tilført vores organisation.

Sonja formår hver gang at ramme præcist ind i det, vi som ledelse efterspørger fra hende. Stoffet bliver altid formidlet på en faglig kompetent, ærlig og levende måde, således at det bliver omsætteligt og brugbart for vores medarbejdere. Mange af de pointer og værktøjer som Sonja leverer får rent faktisk et ”liv” i vores organisation og gør derved den forskel, som vi fra starten ønskede.

Sonja går altid til ”stålet” på en dejlig ærlig måde, således at ingen relevante områder forbliver uberørt.

Peter Graae Jeppesen, viceskoleleder, Østre Skole, Guldborgsund Kommune