Coaching af lederteam

Mange lederteam har stor glæde af løbende sparring med ekstern partner for at blive udfordret, inspireret og sammenspillet. Vi coacher både toplederteam og mellemlederteam. Og vi kender til vigtigheden af, at medarbejderne oplever lederne som et sammenspillet team, der sender samme signaler, kommunikerer stærkt og trækker på samme hammel.

Udbytte af sparringsarbejdet i ledelsesteamet kan typisk være, at I fx får:

  • Klarhed om centrale rammevilkår for teamets performance – hvad skal teamet yde i forhold til mission, vision og strategiske mål
  • Prioriteret og valgt til og fra, så man sammen tager ansvar for helheden og ikke “forpuster” organisationen
  • Fælles holdninger til strategiske forandringsbehov  og til, at forandringsledelse bedst praktiseres, hvis man evner både at være i og uden for kontrol på samme tid
  • Fælles forståelse for, hvad lederfunktionen indebærer og hvad det kræver af adfærd af personen
  • Ærligt feedbackmiljø og frugtbar læringskultur, fordi man har trænet at give og modtage feedback og ved, at i effektive teams spiller man hinanden gode

Søger du lederens effektive mødeledelse