Effektiv mødeledelse

Der holdes mange møder, så det er afgørende, hvordan lederen udøver sin mødeledelse og bruger mødet som det vigtige forum det er. Derfor hjælper vi ledere med at holde endnu mere effektive og frugtbare møder.

Udbytte vil typisk være, at lederen fx får:

  • Trukket læring ud af erfaringerne: hvad gør jeg som mødeleder godt jeg skal gøre mere af, hvad skal jeg gøre mindre af, osv.
  • Helt konkrete procesværktøjer, der er nemme at anvende i hverdagen
  • Øget forståelse for, hvordan man kan sætte scenen, så deltagerne oplever ansvar for og lyst til at være aktive mødedeltagere
  • Øget deltagernes kompetencer til at kunne håndtere feedback og den evt.  vanskeligere dialog i teamet
  • Puttet mere energi og effektivitet ind i møderne

Søger du effektiv mødeledelse i team