Individuel ledersparring

Uanset på hvilket ledelsesniveau man arbejder, så har man som funktion og person ofte glæde af et sparringsforum med en ekstern funktion, så man kan vende sine udfordringer og få reel sparring. Det har vi stor erfaring med at levere.

Sparringen kan praktisk udmønte sig i form af fx en særlig time out sparringsdag eller løbende sparringsmøder af ca. 2 timers varighed og telefonsparring, når man har en relation og ikke nødvendigvis behøver at mødes fysisk.

Udbyttet af individuel ledersparring vil fx typisk være, at man:

  • Får et fortroligt refleksionsrum og mulighed for at ”tænke højt”
  • Bliver stillet nogle spørgsmål, der sætter gang i og nuancerer ens refleksion
  • Bliver udfordret på egne antagelser, dominerende historier og vanetænkning
  • Får målrettede værktøjer til lige den udfordring man arbejder med
  • Træffer egne valg omkring konkrete handlinger og aktiviteter, som man så gennemfører i sin ledelse
  • Kan ”ringe til en ven”, hvis det brænder på

Ring gerne og hør mere om forskellige praktiske modeller for sparring til jeres ledere.