Lederudviklingsforløb og sparring

Lederudviklingsprogrammer designes altid til den enkelte virksomheds specifikke behov og ift. hvor I mener, at der er brug for at udvikle ledernes kompetencer og støtte dem med inspiration og værktøjer.

Udbytte af sammenhængende lederudviklingsforløb kan fx være, at I får:

  • Defineret lederfunktionen og kernekompetencer i jeres konkrete kontekst
  • Udvalgt og trænet konkrete ledelsesdiscipliner, som der er behov for
  • Fælles værktøjer og samtidig ydmyghed omkring, at værktøjer ikke sikrer noget som helst
  • Fælles sprog og modeller omkring prioritering og problemløsning
  • Opbygget et læringsmiljø med en sund feedbackkultur
  • Udbygget relationer, gruppesammenhold og internt netværk
  • Øget overblik og rodfæstethed, så den enkelte både bliver ”forvirret på et højere plan” og samtidig kan se, hvordan man konkret kan ”klø på” og agere med energi i hverdagen

Vi gennemfører også individuel ledelsessparring, ligesom vi har gode erfaringer med at kombinere individuel sparring med et virksomhedstilpasset lederprogram, så der opnås synergi og ”rød tråd” i forløbet.

Søger du individuel ledersparring

Søger du Action Learning forløb