Proceshjælp, workshops og seminarer

Som leder skal man typisk af og til afholde udviklingsaktiviteter, temadage, workshops, medarbejderseminarer, etc.  Det koster ressourcemæssigt mange timer at samle folk, så det er ofte en god investering at få facilitering, procesdesign og inspiration udefra. Det leverer vi.

Hvad enten det er aktiviteter nævnt under menupunkterne ”ledelse”, ”team” eller ”organisation”, så udmønter de sig jo i konkrete aktiviteter.

Udbyttet af ekstern facilitering er ofte at:

  • Lederen kan koncentrere sig om at deltage og forholde sig til stoffet
  • Deltagerne oplever andre processer og dialogtyper end i hverdagen
  • Man får designet processerne, så der kommer konkret output ud af dagen
  • Lederen har erfaren proceshjælp, når der evt. sker noget “uventet i rummet”
  • Deltagerne får ekstern inspiration og nye værktøjer

Søger du, hvad vores kunder siger om vores procesarbejde

Læs om vores 6 ”pejlemærker” for procesdesign og procesfacilitering