Støtte til ledernetværk

I større organisationer har vi gode erfaringer med at hjælpe til med at etablere, facilitere og inspirere ledernetvæk som et middel både til konkret lederstøtte og til organisations- og ledelsesudvikling.

Udbyttet af ledernetværk kan fx typisk være, at man får:

  • Konkret erfaringsudveksling og sparring i et fortroligt forum
  • ”Spejlet sig” i de andres erfaringer, historier, adfærd og kommunikation
  • Nye konkrete ideer, fif og værktøjer
  • Udmøntet sine refleksioner i konkrete handlingspunkter, som man går hjem og arbejder med
  • Skabt kulturforandringer og ændret ledelsesadfærd, hvis netværksmøderne også sættes ind i en strategisk ledelseskontekst, så det også bliver til organisationsudvikling