Kompetenceudvikling

Organisatorisk er der med de store og nærmest konstante forandringsprocesser løbende behov for at fokusere på kompetenceudvikling.

Kompetencer handler i vores forståelse om både viden, erfaringer, færdigheder og holdninger. Og der er brug for mange slags kompetencer i alle jobs.

Vi hjælper som sparringspartnere gerne med til at afdække konkrete kompetence-udviklingsbehov. Og selvfølgelig er vi ofte også dem, der så leverer konkrete udviklings- og træningsaktiviteter.

Udbyttet ved at arbejde systematisk med kompetenceudvikling er fx:

  • Der tages udgangspunkt i, hvad organisationen har brug for
  • Der fokuseres derefter på, hvad der er konkret brug for, at en given funktion kan i sin jobudøvelse
  • HR kan i stedet for at sende folk afsted drypvis køre udviklingsaktiviteter i egen organisation, hvilket typisk er billigere
  • In house aktiviteter giver typisk gode synergier i form af fælles sprog, fælles værktøjer, gode gruppeprocesser og opbygning af relationer og læringsmiljø
  • Når man er afsted sammen, træner man kommunikation, som igen fremmer feedback- og læringslyst, som igen fremmer kompetenceudvikling på jobbet
  • Viden findes måske i organisationen men deles ikke tilstrækkeligt – og det får man øje på
  • Der viser sig ofte at være er kollegaer, der kan undervise, når det kommer til faglige kompetencer