Organisation

Der er mange dimensioner at arbejde med i organisationsudvikling. I kan komme med en defineret opgave eller vi kan sammen analysere, hvor der er brug for at sætte ind og hvordan.

Kort skitseret indtænker vi i organisationsudviklingsarbejde en række grundforhold, som altid er til stede i en organisation, og som skal håndteres og balanceres:

  • Det eksterne fokus: hvorfor er vi her og det afledte interne fokus: hvorhen skal vi udvikle os
  • Drift og udvikling skal kunne køre parallelt
  • Forandring og stabilitet skal understøtte hinanden, så der også sker en reel forankring af det nye
  • Strukturen skal være tydelig og tilstrækkelig og kulturen skal følge med, så det bliver til levet adfærd
  • Både tydelige snitflader og fleksible samarbejdsrum skal karakterisere tværgående og tværfagligt arbejde
  • Enhedsfokus og helhedsfokus skal balanceres
  • Den enkelte leder skal acceptere at være både i kontrol og uden for kontrol
  • Individets behov skal balanceres op imod fællesskabets behov
  • Alle skal agere som den person man er i den funktion man skal varetage i organisationen
  • Alle skal både kunne arbejde med refleksion og handlekraft, for der er brug for begge dele

Ring og hør nærmere, og vi stiller gerne op til et uforbindende møde.