Samarbejde mellem afdelinger

Ofte er en væsentlig udfordring i en organisation samarbejdet på tværs mellem afdelinger og enheder. Man bruger først og fremmest sine kræfter på at have ”orden i eget hus”. Så det tværgående og måske også tværfaglige samarbejde kan halte.

En anden strategisk udfordring er ofte, at alle de gode kræfter i organisationen forpuster sig selv og hinanden. Man vil for meget på én gang og når derfor reelt for lidt.

Udbytte ved at udvikle samarbejdet mellem enheder kan fx være at:

  • Lederteam på både top- og mellemniveauer har koordineret og prioriteret, hvor meget man sætter i gang – og derfor skaber organisationen bedre resultater
  • Få opbygget velfungerende samarbejdsrum mellem konkrete enheder
  • Der er lavet tydelig forventningsafstemning nye funktioner imellem, så overleveringen af opgaver kommer godt i gang
  • Konflikter mellem enheder bliver håndteret og forståelsen og respekten på tværs øget
  • Få opbygget læringsrum og effektive tværgående møder, hvor man trækker læring ud af erfaringerne og giver hinanden konstruktivt modspil og tager feedback seriøst
  • Få ”fælles sprog” og værktøjer, som styrker kommunikationen i hverdagen

Ring og hør om konkrete ideer til, hvordan I kan arbejde med tingene på tværs, både horisontalt og vertikalt i jeres organisation.