Det arbejder vi ud fra

Både når vi designer processer og konkrete udviklingsaktiviteter og når vi arbejder med jer i rummet, så arbejder vi altid ud fra vores ”6 pejlemærker”:

  1. Refleksionsfokus og handlingsfokus skal gå hånd i hånd
  2. Kobling til deltagernes egen hverdag – dér er læringen og mulighederne
  3. Vi arbejder helt overvejende med det stof, som de mennesker, der er i rummet, reelt kan gøre noget ved
  4. Vi arbejder mest muligt på HVORDAN-niveau, så det bliver forpligtende dialog og ikke for meget luftig snak
  5. Aktiv involvering, undersøgende spørgsmål og konkret sparring er kerneelementer
  6. Hellere få handlingsmål, der så til gengæld følges op på