Coaching af medarbejderteam

I forhold til organisationers slutresultater kan velfungerende team, der når opsatte mål, næppe overvurderes.

Vi gennemfører forløb for alle former for nye og etablerede team, selvstyrende grupper, projektgrupper og permanente arbejdsgrupper. Og opfølgning er et nøgleord, så konkrete opfølgningsaktiviteter er altid en del af et teamudviklingsforløb.

Udbytte af udviklingsarbejdet i teamet vil typisk være, at man får:

  • Klarhed om centrale rammevilkår for teamets performance – hvad skal teamet yde i forhold til opgaveløsning, helheden og samarbejdsrelationer
  • Tydelighed omkring funktioner, delroller, spilleregler og beslutningsprocesser
  • bedre feedback- og læringskultur, fordi man har trænet at give og modtage feedback
  • ”Fælles sprog” og værktøjer til at strukturere samarbejdet
  • Modspil på eksisterende myter og normer i gruppen
  • Narrative værktøjer til opbygning af fælles mening og ny energi og handlekraft

Søger du coaching af lederteam

Søger du effektiv mødeledelse i team

Søger du narrativ medarbejderudvikling