Effektiv mødeledelse i team

Der bliver holdt mange møder og ressourcetrækket er stort, så det er afgørende, hvordan teammøder kører! Derfor bistår vi med, at team får strukturer, inspiration og procesværktøjer til selv at kunne afholde mere effektive og frugtbare møder.

Udbytte vil typisk være, at teamet får:

  • Trukket læring ud af erfaringerne: hvad gør vi godt vi skal gøre mere af, hvad skal vi gøre mindre af osv.
  • Aftalt strukturer for indhold, form og evalueringsmåder
  • Helt konkrete procesværktøjer, der er nemme at anvende
  • ”Fælles sprog” omkring mødeledelse, procesværktøjer og spilleregler
  • Øget forståelse og ansvarsfølelse for, hvor meget den enkelte kan bidrage til et godt møde
  • Øget kompetencerne til at kunne håndtere feedback og den vanskelige dialog i teamet
  • Mere energi og fokus på møderne