Kommunikationsværktøjer til team

Alle kommunikerer hver dag, men ofte undervurderer vi, hvor stor betydning kommunikationen har for resultaterne. Hver dag bruges der rigtig mange ressourcer i organisationer (og blandt mennesker i øvrigt) som følge af utydelig og uhensigtsmæssig kommunikation.

Vi leverer inspiration og træner jer med enkle værktøjer i at kommunikere. Vi leverer både kortere inspirationsforløb, fx en fælles halv dag, og mere intensive træningsforløb med opfølgning.

Udbytte ved at investere i fælles kommunikationsværktøjer kan fx være, at I får:

  • Fælles enkle strukturer, fx HVAD – HVORFOR – HVORDAN – modellen, som kan bruges såvel skriftligt som mundtligt
  • “Fælles sprog” og værktøjer ift. til at give og modtage feedback
  • Forstår effekten af at opbygge ”fælles sprog” i team og mellem enheder
  • Lært diverse spørgeteknikker
  • Enkle sparringsværktøjer, som kan bruges til selvsparring og i teamet
  • Modeller til systematisk forventningsafstemning, så det er til at gå til
  • Fælles procesmodeller til refleksion, problemløsning og konflikthåndtering