Narrativ medarbejderudvikling

I ethvert team, i faggrupper og i større medarbejdergrupper er der dominerende fortællinger om, hvordan tingene foregår, og alle kan fortælle historier om os selv og om ”de andre”; – historier der kan være mere eller mindre befordrende for samarbejde og resultater.

Især Sonja bistår team og medarbejdere med at kunne arbejde med disse historier på en mere bevidst måde til glæde for helheden. Ring og hør nærmere.

Udbytte af konkrete narrative udviklingsaktiviteter kan fx være at:

  • Få enkelt ”fælles sprog” omkring den narrative dimension, som altid er til stede
  • øget forståelsen for, hvor meget ordvalg og fortællinger betyder for, hvad vi gør og ikke gør sammen med andre mennesker
  • Fremme lytning og få bevidstgjort, hvor meget den enkeltes bidrag betyder, så man hører ”hvilke ringe man spreder i vandet”
  • trænet enkle veje til,  hvordan man kan have en god narrativ praksis i hverdagen
  • skabt fælles mening og fælles historier sammen, som så åbner for nye handlinger og energi i samarbejdet
  • gjort op med gamle dominerende historier og myter
  • Få skabt nye nuancerede fortællinger med handlekraft i