Team

Det er af meget stor betydning, at teams i organisationer fungerer, så der skabes resultater. Derfor kan det typisk betale sig at investere i, at teams kører godt og effektivt i forhold til de kerneopgaver, der skal løses af teamet og menneskerne i det.

Efter mange års erfaring med arbejde i og med teams har vi typisk disse grundelementer, som vi arbejder med og tager i betragtning:

  • Tilpas struktur, rammer og spilleregler for at hjælpe teamet på vej
  • Fælles mål og delmål, så I ved hvor I skal hen
  • Opbygning af bæredygtige relationer, hvor man respekterer hinanden både som personer og funktioner og arbejder med humor og selvuhøjtidelighed
  • Løbende afstemning af forventninger og opbygning af feedback- og læringskultur
  • Forståelse for balancen mellem individets behov og fællesskabets behov
  • Evne til åben dialog, også om det besværlige, så konfliktfyldt stof håndteres
  • Kendskab til narrativ praksis og dens store betydning i hverdagen for, hvad vi gør og ikke gør
  • Vigtigheden af enighed om snitflader og samarbejdsrum til resten af organisationen